BIODA- EKO KOMPOST

BIODA- EKO KOMPOST

Żywe kultury bakterii wyselekcjonowane szczególnie do produkcji kompostu.
Preparat zastosowany do odpadków roślinnych składowanych w kompostowniku przyspiesza mineralizacje masy organicznej do prostych związków nieorganicznych. Następuje ożywienie gleby poprzez aktywizację biologiczną.
Stosując żywe kultury bakterii uzyskujemy gotowy do użycia dojrzały kompost w ciągu 2 miesięcy, a nie w ciągu 3 lat.
Kompost biologicznie aktywny stosowany w uprawach roślin gwarantuje wysokie plony nawet o 30 % wyższe niż przy uprawie tzw. intensywnej. Stosując kultury bakterii BIODA masz gwarancje plonów wysokiej jakości. Spożywając tak wyprodukowane rośliny sprzyja się zachowaniu zdrowia człowieka. Kultury bakterii zalecane do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PREPARATU BIODA:
- przyspiesza proces mineralizacji masy organicznej,
- optymalizuje warunki kompostowania,
- polepsza jakość kompostu poprzez powstrzymanie procesów gnilnych,
- eliminują nieprzyjemne dla otoczenia odory,
- naturalna ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami,

Sami używamy tego preparatu do wzmacniania flory w naszym Gospodarstwie Agroturystycznym Borzysławiec.

Rolnictwo ekologiczne określane jako: biologiczne, organiczne lub biodynamiczne oznacza system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej oparty na środkach pochodzenia biologicznego, nieprzetworzonych technologicznie. Podstawową zasada jest odrzucenie w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej.
Osiągniecie wysokiej jakości biologicznej płodów rolnych (pierwotnej) nawiązującej do właściwości produktów powstających w naturalniej przyrodzie, bez ingerencji człowieka.

SPOSÓB UŻYCIA:
- na każdy 1 m3 pojemności kompostownia należy użyć 100ml żywych kultur bakterii,
- na każde 5 litrów wody dolać 100ml preparatu wymieszać polać roztworem kompostownik,
- kompostownik po dodaniu nowej porcji odpadów roślinnych ponownie polać preparatem,
- utrzymywać kompostownik w dużej wilgotności.

OPAKOWANIE:

Kanister zawiera: 1l, 5l, 10l, 20l, lub 30 litrów preparatu. Opakowanie można oddać do recyklingu.              

 

BHP

Przystępując do pracy z preparatem wskazane jest stosowanie odzieży ochronnej, maseczki na twarz oraz okulary ochronne.

Po zakończonej pracy z preparatem dobrze umyć ręce, twarz oraz okolice ciała ,które mogły mieć kontakt z preparatem.

Preparat zachowuje swoje właściwości przez okres 12 miesięcy pod warunkiem przechowywania w temp. +8 °C do +25 °C

Czy wiesz, że?

BIODA jest jednym z nielicznych w Polsce producentów preparatów zawierających kombinacje żywych kultur bakterii służących rozkładowi wszelkiej materii organicznej powstającej w produkcji zwierzęcej, roślinnej czy w gospodarstwie domowym.

© 2015 BIODA. All Rights Reserved. Designed By Intercel

Search