BIODA UTYLIZACJA GNOJOWICY

OCHRONA ŚRODOWISKA, UŻYŹNIACZ GLEBY, NATURALNY NAWÓZ DO POWSZECHNEGO STOSOWANIA

BIODA UTYLIZACJA GNOJOWICY

Gnojowica – płynna, nieprzefermentowana mieszanina odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich i wody, ewentualnie z domieszką niewykorzystanych pasz, stosowana jako nawóz organiczny.
Gnojowica zastosowana jako nawóz naturalny nie poddany obróbce bakterii zatruwa nasze środowisko. Dzieje się tak z tej przyczyny, że w gnojowicy pozostaje nierozłożona materia organiczna. Gnojowica wylewana w dużych ilościach bezpośrednio do gleby nie może być wykorzystana przez rośliny chociaż znajdują się tam duże ilości składników do wykorzystania.

W takiej postaci gnojowica jest niedostępna dla roślin.
Stosowane dodatki do pasz ograniczają lub wręcz blokują rozwój bakterii, właśnie tych, które są odpowiedzialne za rozkład masy organicznej. W to miejsce rozwijają się grzyby, które spowalniają rozkład masy organicznej, a ponadto zakwaszając glebę tworzą korzystne środowisko do rozwoju wszelkich grzybów, również patogenów. Zachwiana zostaje równowaga w przyrodzie. W glebie tworzą się pokłady nierozłożonej masy organicznej. Gleba ubożeje w humus. Resztki nie wykorzystanej gnojowicy spływają do wód gruntowych powodując jej zanieczyszczenie.

 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PREPARATU BIODA:
BIODA to żywe kultury bakterii, które mineralizują masę organiczną dzięki temu eliminują nieprzyjemne dla otoczenia odory.
W osadniku nie powstaje gaz metan charakterystyczny dla osadników gnilnych. Preparat BIODA wiąże uwalniane gazy, m.in. amoniak, siarkowodór, związki karbonylowe, merkaptany (tworzących tzw. odory).

SPOSÓB UŻYCIA:
- preparat BIODA wlać do zbiornika na gnojowice, można opryskiwać podłogę, ruszt.
- na każdy 1 m3 pojemności zbiornika wlać 100ml preparatu BIODA.
- zasilać zbiornik preparatem BIODA co 1 tydzień w zależności od ilości gnojowicy wpływającej do zbiornika i częstotliwości jego opróżniania.

OPAKOWANIE:

Kanister zawiera: 1l, 5l, 10l, 20l, lub 30 litrów preparatu. Opakowanie można oddać do recyklingu.              

 

BHP

Przystępując do pracy z preparatem wskazane jest stosowanie odzieży ochronnej, maseczki na twarz oraz okulary ochronne.

Po zakończonej pracy z preparatem dobrze umyć ręce, twarz oraz okolice ciała ,które mogły mieć kontakt z preparatem.

Preparat zachowuje swoje właściwości przez okres 12 miesięcy pod warunkiem przechowywania w temp. +8 °C do +25 °C

Czy wiesz, że?

BIODA jest jednym z nielicznych w Polsce producentów preparatów zawierających kombinacje żywych kultur bakterii służących rozkładowi wszelkiej materii organicznej powstającej w produkcji zwierzęcej, roślinnej czy w gospodarstwie domowym.

© 2015 BIODA. All Rights Reserved. Designed By Intercel

Search