Istniejemy od 2005 roku!

Jeden z nielicznych w Polsce producentów preparatów zawierających kombinacje żywych kultur bakterii służących rozkładowi wszelkiej materii organicznej powstającej w produkcji zwierzęcej, roślinnej czy w gospodarstwie domowym.

Produkty BIODA

Hodowla

UTYLIZACJA GNOJOWICY

Preparat BIODA do utylizacji gnojowicy został skomponowany z odpowiednich szczepów bakterii dodany do płynnej nieprzefermentowanej mieszaniny odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich spowoduje rozkład materii organicznej.

Gnojowica zastosowana jako nawóz naturalny poddany obróbce bakterii nie zatruje środowiska, gdyż jest dostępna dla roślin i może być przez nie wykorzystana.

Rozkład masy organicznej przy użyciu biopreparatu BIODA zapobiega rozwijaniu się grzybów, które spowalniają rozkład masy organicznej oraz zapobiega zakwaszaniu gleby. W glebie przybywać będą pokłady rozłożonej masy organicznej przez co wzbogaca się ona w humus.

USZLACHETNIANIE OBORNIKA

Biologiczny preparat do uszlachetniania obornika i gnojowicy. Preparat ten został skomponowany z odpowiednich szczepów bakterii, wyizolowanych ze środowiska naturalnego. Preparat stosujemy bezpośrednio na ruszt, stanowisko zwierzęcia lub pryzmę obornika. Mikroorganizmy wprowadzone do masy organicznej prowadzą do jej mineralizacji, nie dopuszczając do procesów gnilnych.

Rozkład masy organicznej przy użyciu Biody zapobiega rozwijaniu się grzybów sprzyjając namnażaniu  bakterii. Rozłożony w ten sposób obornik zmniejsza swoja objętość i jest gotowy do użycia po upływie 3 miesięcy. Bakterie uwalniają odżywcze  mineralne składniki,  które lepiej są  przyswajalne przez rośliny. Ponadto wiążą azot, który jest przechowywany na następny sezon wegetacyjny. Bioda w wysoce efektywny sposób eliminuje szkodliwe i uciążliwe odory z otoczenia, czyniąc środowisko przyjazne dla zwierząt i ludzi. Odory są eliminowane dzięki obecności bakterii nitryfikacyjnych. Preparat jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt można więc stosować przy zasiedlonych oborach..

USZLACHETNIANIE POMIOTU KURZEGO

Biologiczny preparat do uszlachetniania pomiotu.

Preparat ten został skomponowany z odpowiednich szczepów bakterii, wyizolowanych ze środowiska naturalnego.

Preparat stosujemy bezpośrednio na ściółkę w kurniku. Mikroorganizmy wprowadzone do masy organicznej prowadzą do jej mineralizacji.

Rozkład masy organicznej przy użyciu Biody zapobiega rozwijaniu się grzybów oraz zakwaszaniu gleby.

Uszlachetniony nawóz jest bogaty w liczne, lepiej przyswajalne przez rośliny składniki odżywcze. Bioda w wysoce efektywny sposób eliminuje szkodliwe i uciążliwe odory z otoczenia, czyniąc środowisko przyjazne dla zwierząt i ludzi. Odory są eliminowane dzięki obecności bakterii nitryfikacyjnych.

Preparat jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt można więc stosować przy zasiedlonych oborach, chlewniach, kurnikach.

CZYSTE SZAMBO

Preparat BIODA do szamba został skomponowany z odpowiednich szczepów bakterii.

Dodany do płynnej zawartości szamba spowoduje rozkład znajdującej się tam materii. Stałe części rozkładane są do wodnistej cieczy, którą łatwo wypompować.

Zapobiega tworzeniu się na powierzchni tzw. kożucha.Jeżeli posiadasz przydomową oczyszczalnie ścieków czterokrotnie rzadziej możesz opróżniać osadnik.Wypływająca z oczyszczalni ciecz jest oczyszczona w 95% z materii organicznej i nie zawiera chorobotwóryczych patogenów. BIODA może być stosowana do wszystkich typów szamb: betonowych, z tworzyw sztucznych i innych złożonych z jednego lub wielu dołów, do których odprowadzane są ścieki, a także do biologicznych oczyszczalni przydomowych. Biopreparat BIODA niedopuszcza do procesów gnilnych na rzecz mineralizacji dzięki temu nie powstają dla otoczenia odory. W osadniku nie powstaje gaz metan, charakterystyczny dla osadników gnilnych.

EKO KOMPOST

Żywe kultury bakterii wyselekcjonowane szczególnie do produkcji kompostu.

Preparat zastosowany do odpadków roślinnych składowanych w kompostowniku przyspiesza mineralizacje masy organicznej do prostych związków nieorganicznych. Następuje ożywienie gleby poprzez aktywizację biologiczną.

Stosując żywe kultury bakterii uzyskujemy gotowy do użycia dojrzały kompost w ciągu 2 miesięcy, a nie w ciągu 3 lat.

Kompost biologicznie aktywny stosowany w uprawach roślin gwarantuje wysokie plony nawet o 30 % wyższe niż przy uprawie tzw. intensywnej. Stosując kultury bakterii BIODA masz gwarancje plonów wysokiej jakości. Spożywając tak wyprodukowane rośliny sprzyja się zachowaniu zdrowia człowieka.

Kultury bakterii zalecane do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

USZLACHETNIANIE POMIOTU KURZEGO

MINERALIZACJA MATERII ORGANICZNEJ, ELIMINACJA ODORU, ZMNIEJSZENIE OBJĘTOŚCI ŚCIÓŁKI WRAZ Z ODCHODAMI.

BIODA CZYSTE SZAMBO

DEGRADACJA TŁUSZCZU, ZMNIEJSZENIE ILOŚCI OSADÓW, ELIMINACJA ODORU, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KANALIZACJI, ZAPOBIEGANIE SKAŻENIU WÓD GRUNTOWYCH.

 

BIODA EKO KOMPOST

MINERALIZACJA MASY ORGANICZNEJ, OPTYMALIZACJA WARUNKÓW KOMPOSTOWANIA, POLEPSZENIE JAKOŚCI KOMPOSTU, NATURALNA OCHRONA ROŚLIN.

 

Uprawy Polowe

DROŻDŻE GLEBOWE

Obniżają koszty uprawy gleby i powodują wzrost jej żyzności.Stosując preparat BIODA zawierający drożdże glebowe obniżysz koszty upraw i zyskasz wzrost plonu roślin poprzez znaczącą poprawę fizykochemicznych właściwości gleby. Wiele roślin negatywnie reaguje na nadmierne zagęszczenie roli. Poruszające się po polu ciągniki i maszyny powodują wielokrotne ugniatanie gleby, co prowadzi do zmian jej właściwości, zniżki plonu oraz wzrostu nakładów energii i kosztów.

W warstwie ornej opryskanej preparatem BIODA z drożdżami glebowymi zmniejszy się zlewność i skłonność do zaskorupiania się gleby, umożliwi to głębsze korzenienie się roślin, poprawi infiltrację wody i podsiąk kapilarny, ograniczy parowanie wody z gleby. Polepszy się żyzność gleby poprzez poprawę jej struktury.

Oszczędzisz pieniądze na uprawkach zmniejszając ilość przejazdów sprzętem. Stworzysz swoim uprawom roślin warunki jakich nie miały. Żyzna gleba i optymalne warunki fizyczne gleby.

ROZKŁAD RESZTEK POŻNIWNYCH

Po zbiorze roślin uprawnych pozostają na polu korzenie, ścierń i opadłe liście, a przy zbiorze kombajnowym również plewy, strączyny, łuszczyny. Im większe otrzymuje się plony, tym więcej resztek pożniwnych pozostaje na polu, a więc tym więcej zostanie przyoranych. Wydawać by się mogło, że przyoranie rozdrobnionej słomy po uprawie zbóż, rzepaku, odpadów po zbiorze warzyw, liści buraczanych, zwiększa zawartość składników i ożywia glebę. Okazuje się jednak, że resztki te zalegają w glebie nawet kilka lat (np. słoma około trzech) gnijąc w warunkach niemal beztlenowych.

Stosując preparat BIODA zawierający żywe kultury bakterii dostarczamy glebie szeroką gamę mikroorganizmów rozkładających w drodze mineralizacji resztki pożniwne. Proces ten powoduje , że resztki pożniwne nie zagniwają , lecz stają się masą łatwo przyswajalnych związków mineralnych przez rośliny. Szczególnie ważne jest to, że dzięki mikroorganizmom w glebie zatrzymany zostaje azot i inne składniki odżywcze.
Jednym ze sposobów ożywienia gleby jest stworzenie odpowiednich warunków rozkładu resztek pożniwnych.

NAWÓZ ORGANICZNO MINERALNY WSPOMAGAJĄCY UPRAWĘ KAPUSTY
I ROŚLIN KRZYŻOWYCH

Stosowanie na szeroką skalę pestycydów doprowadziło do zaburzenia równowagi między mikroorganizmami w glebie. W miejsce wypartych bakterii pojawiły się patogeny grzybowe.

W celu ograniczenia chorób grzybowych stosuje się coraz agresywniejsze pestycydy, które doprowadzają do mutacji grzybów, oraz braku ich wrażliwości na pestycydy. Zostały zniszczone korzystne dla roślin populacje bakterii, które sprzyjały procesom próchniczo-twórczym, służącym dobremu odżywieniu i zdrowotności roślin. Gleba stała się martwa i bezbronna, a rośliny głodne mimo stosowania nawozów mineralnych. Mikroorganizmy wchodzące w skład preparatu BIODA dla zbóż  podnoszą zdrowotność roślin przeciwdziałają takim chorobom jak np. askochytoza liści, brunatna plamistość liści. Ponadto mikroorganizmy te mają zdolność syntetyzowania wolnego azotu z powietrza i przekształcenia go w formy łatwo przyswajalne dla roślin, co skutkuje podniesieniem zdrowotności roślin, intensywniejszym kwitnieniem i zwiększeniem plonowania.

NAWÓZ ORGANICZNO MINERALNY WSPOMAGAJĄCY UPRAWĘ ZIEMNIAKÓW I ROŚLIN OKOPOWYCH

Stosowanie na szeroką skalę pestycydów doprowadziło do zaburzenia równowagi między mikroorganizmami. Zostały zniszczone korzystne dla roślin populacje bakterii.

Przeżyły natomiast grzyby i promieniowce, które produkują substancje eliminujące korzystne dla roślin bakterie. W celu ograniczenia chorób grzybowych stosuje się coraz agresywniejsze fungicydy, które doprowadzają do mutacji grzybów, oraz braku ich wrażliwości na fungicydy.

Mikroorganizmy wchodzące w skład preparatu BIODA wspomagają uprawę ziemniaków i zapobiegają takim chorobom jak zaraza ziemniaka, alternarioza ziemniaka, mozaika kędzierzawa ziemniaka. Ponadto mikroorganizmy te mają zdolność syntetyzowania wolnego azotu z powietrza i przekształcenia go w formy łatwo przyswajalne dla roślin, co podniesieniem zdrowotności roślin, intensywniejszym kwitnieniem i zwiększeniem plonowania.

NAWÓZ ORGANICZNO MINERALNY WSPOMAGAJĄCY UPRAWĘ ZBÓŻ

Stosowanie na szeroką skalę pestycydów doprowadziło do zaburzenia równowagi między mikroorganizmami. Zostały zniszczone korzystne dla roślin populacje bakterii.

Przeżyły natomiast grzyby i promieniowce, które produkują substancje eliminujące korzystne dla roślin bakterie. W celu ograniczenia chorób grzybowych stosuje się coraz agresywniejsze fungicydy, które doprowadzają do mutacji grzybów, oraz braku ich wrażliwości na fungicydy.

Mikroorganizmy wchodzące w skład preparatu BIODA wspomagają uprawę ziemniaków i zapobiegają takim chorobom jak zaraza ziemniaka, alternarioza ziemniaka, mozaika kędzierzawa ziemniaka. Ponadto mikroorganizmy te mają zdolność syntetyzowania wolnego azotu z powietrza i przekształcenia go w formy łatwo przyswajalne dla roślin, co podniesieniem zdrowotności roślin, intensywniejszym kwitnieniem i zwiększeniem plonowania.

BIODA DROŻDŻE GLEBOWE

działanie spulchniające,
zwiększenie obiegu składników pokarmowych, większy wzrost korzeni.

BIODA ROZKŁAD RESZTEK POŻNIWNYCH

OŻYWIANIE GLEBY,  ODTRUWANIE GLEBY Z PESTYCYDÓW, ŁAGODZENIE SKUTKÓW SUSZY.

NAWÓZ ORGANICZNO MINERALNY WSPOMAGAJĄCY UPRAWĘ KAPUSTY I ROŚLIN KRZYŻOWYCH

ELIMINACJA PATOGENÓW, PODNIESIENIE ZDROWOTNOŚCI. BEZPIECZNY DLA OTOCZENIA

NAWÓZ ORGANICZNO MINERALNY WSPOMAGAJĄCY UPRAWĘ ZIEMNIAKÓW I ROŚLIN OKOPOWYCH

ELIMINACJA PATOGENÓW, PODNIESIENIE ZDROWOTNOŚCI. BEZPIECZNY DLA OTOCZENIA

NAWÓZ ORGANICZNO MINERALNY WSPOMAGAJĄCY UPRAWĘ ZBÓŻ

ELIMINACJA PATOGENÓW, PODNIESIENIE ZDROWOTNOŚCI. BEZPIECZNY DLA OTOCZENIA

Uprawy Owoców i Warzyw

NAWÓZ ORGANICZNO MINERALNY
WSPOMAGAJĄCY UPRAWĘ TRUSKAWEK
I ROŚLIN JAGODOWYCH

Stosowanie na szeroką skalę pestycydów doprowadziło do zaburzenia równowagi między mikroorganizmami. Zostały zniszczone korzystne dla roślin populacje bakterii.

Przeżyły natomiast grzyby i promieniowce, które produkują substancje eliminujące korzystne dla roślin bakterie. Choroby truskawek mogą porażać liście lub owoce. Podstawą zwalczania chorób truskawek jest profilaktyka.

Mikroorganizmy wchodzące w skład preparatu BIODA dla truskawek zapobiegają  takim chorobom jak szara pleśń, biała plamistość liści truskawek. Choroby grzybowe truskawek i innych roślin jagodowych w sposób znaczący obniżają zdrowotność plantacji, plon owoców oraz ich przechowywanie. Bioda jako nawóz organiczno-mineralny wspomaga uprawę truskawek i innych roślin jagodowych dzięki syntetyzowaniu wolnego azotu z powietrza i przekształcenia go w formy łatwo przyswajalne dla roślin. Mikroorganizmy Bioda  przekształcają również inne składniki mineralne  w formy łatwo przyswajalne dla roślin. Rośliny otrzymują składniki odżywcze w ilościach im potrzebnych .Nie ma ryzyka przenawożenia plantacji, a szczególnie azotem. Uzyskujemy plon owoców ekologiczny o wysokich walorach smakowych i jakościowych.

NAWÓZ ORGANICZNO MINERALNY
WSPOMAGAJĄCY UPRAWĘ POMIDORÓW
I INNYCH ROŚLIN PSIANKOWATYCH

Stosowanie na szeroką skalę pestycydów doprowadziło do zaburzenia równowagi między mikroorganizmami. Zostały zniszczone korzystne dla roślin populacje bakterii.

Przeżyły natomiast grzyby i promieniowce, które produkują substancje eliminujące korzystne dla roślin bakterie. Mikroorganizmy wchodzące w skład  nawozu BIODA wspomagają uprawę pomidorów i ziemniaków, papryki, zapobiegają  takim chorobom jak zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora, zgorzel, siewek papryki, fytoftoroza  papryki, szara pleśń papryki, fuzaryjne więdnięcie papryki. Na smak i jakość pomidorów i papryki wpływają warunki klimatyczne, glebowe i wodne. Choroby  psiankowatych są przenoszone na rośliny z gleby lub z innych roślin przez owady. Do zakażenia może dojść przy wykonywaniu zwyczajnych czynności pielęgnacyjnych.

Dlatego tak ważne jest stosowanie nawozu Bioda bezpośrednio podczas siewu i w kolejnych fazach rozwoju, celem właściwego odżywienia  roślin,  oraz przez wprowadzenie równowagi mikrobiologicznej w glebie.

NAWÓZ ORGANICZNO MINERALNY
WSPOMAGAJĄCY UPRAWĘ DRZEW
I KRZEWÓW OWOCOWYCH

Stosowanie na szeroką skalę pestycydów doprowadziło do zaburzenia równowagi między mikroorganizmami. Zostały zniszczone korzystne dla roślin populacje bakterii.

Przeżyły natomiast grzyby i promieniowce, które produkują substancje eliminujące korzystne dla roślin bakterie. W celu ograniczenia chorób grzybowych stosuje sią coraz agresywniejsze fungicydy, które doprowadzają do mutacji grzybów, oraz braku ich wrażliwości na fungicydy. Choroby drzew owocowych mogą być powodowane przez grzyby, bakterie i wirusy. Czasem przyczynami chorób mogą być również czynniki nieinfekcyjne, takie jak niedobory makro- i mikroelementów, czy niekorzystne warunki uprawy. Typowymi objawami chorób są przebarwienia, zniekształcenia i więdnięcie roślin.

Mikroorganizmy wchodzące w skład nawozu  BIODA wspomagają uprawę drzew i krzewów owocowych, zapobiegają takim chorobom jak szara pleśń, mączniak prawdziwy i rzekomy, brunatna zgnilizna, parch jabłoni. Ponadto mikroorganizmy te syntetyzując wolny azot z powietrza i przekształcają  go w formy łatwo przyswajalne dla roślin, co skutkuje poprawą zdrowotności roślin, intensywniejszym kwitnieniem i zwiększeniem plonowania.

PIĘKNE ZDROWE ROŚLINY

Preparat zawiera żywe kultury bakterii, wyselekcjonowane ze środowiska.

Zastosowane jako szczepionka do gleby obornika czy kompostu uwolnią łatwo przyswajalne składniki odżywcze dla roślin.

Rośliny pobierając je zyskują ładny wygląd, wysokie wartości odżywcze, odporność na choroby.

Żywe kultury bakterii podnoszą trwale żyzność gleby.

Są całkowicie bezpieczne w użyciu. Eliminują drobnoustroje chorobotwórcze ze środowiska.

Przywracają naturalną równowagę środowiska co wpływa na wzrost plonów nawet do 30%.

 

 

NAWÓZ ORGANICZNO MINERALNY WSPOMAGAJĄCY UPRAWĘ TRUSKAWEK I ROŚLIN JAGODOWYCH

ZDROWOTNOŚĆ UPRAW TRUSKAWEK I ROŚLIN JAGODOWYCH.

NAWÓZ ORGANICZNO MINERALNY WSPOMAGAJĄCY UPRAWĘ POMIDORÓW I INNYCH ROŚLIN PSIANKOWATYCH

ZDROWOTNOŚĆ UPRAW POMIDORÓW I ROŚLIN PSIANKOWATYCH

NAWÓZ ORGANICZNO MINERALNY WSPOMAGAJĄCY UPRAWĘ DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH

 zdrowotność roślin uprawnych, pozytywnY wpływ na przyrost systemu korzeniowego

BIODA PIĘKNE ZDROWE ROŚLINY

ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN, OPTYMALIZACJA PRZYSWAJANIA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH, POLEPSZENIE JAKOŚCI PODŁOŻA 

Inne Produkty

OCZKO WODNE

Preparat BIODA do oczka wodnego został skomponowany z odpowiednich szczepów bakterii, które będą dbały o to, aby woda była przejrzysta, dotleniona, a rybki zdrowe.

Bakterie znajdujące się w biopreparacie żywią się wszelkimi resztkami organicznymi w tym odchodami rybek gwarantując stałe biologiczne oczyszczanie wody.

Stosując preparat BIODA zatrudniasz najbardziej efektywny filtr do wody.

Preparat jest bezpieczny dla ludzi oraz rybek.

Eliminuje drobnoustroje chorobotwórcze ze środowiska, szczególnie grzyby.

Zapobiega rozmnażaniu glonów tzw. kwitnieniu wody, przywraca zakłóconą równowagę.

DO AKWARIUM

Akwaryści duzi i mali zawsze dbają o swoje akwaria, rybki i rośliny. Przyjemnie jest patrzeć na akwarium, w którym jest pełna harmonia tego ekosystemu. Okazuje się, że najważniejszą rolę w utrzymaniu dobrej jakości wody pełnią bakterie.

Preparat BIODA do akwarium zawiera kompozycje kilku szczepów bakterii, które odpowiedzialne są za mineralizacje szczątków organicznych.

Odchody rybek, opadające resztki roślin, również nagromadzony pokarm dla rybek jest przyczyną zaburzeń prowadzących do nadmiernego stężenia azotynów w wodzie co powoduje zmętnienie wody, nadmierny rozwój glonów, choroby flory i fauny.

Preparat BIODA pielęgnuje twoje akwarium, zapobiega chorobom rybek, gdyż bakterie prowadzą do zamknięcia obiegu pierwiastków w akwarium, co ma ogromne znaczenie dla wszystkich istot żywych. 

Kiedy BIODA pracuje ty odpoczywasz.

DO SEPARATORA TŁUSZCZÓW

BIODA – do separatora tłuszczów przeznaczona jest do oczyszczania ścieków technologicznych z dużą zawartością substancji tłustych.

Separacji tłuszczu w separatorze towarzyszy zjawisko osadzania się tłuszczów w jednolitą warstwę na ściankach separatora oraz blokowanie przepływu płynów z przewodów doprowadzających. Tym niekorzystnym zjawiskom przeciwdziała preparat BIODA – do separatora tłuszczów zawierający drożdżaki rozkładające tłuszcze do prostych związków.

BIODA rozkłada tłuszcze do nieszkodliwych dla zdrowia i środowiska związków. W trakcie rozkładu nie dochodzi do wydzielania odorów i zjawiska jełczenia tłuszczów.

Mikroorganizmy hamują rozwój niepożądanej mikroflory.

Wprowadzając biopreparat BIODA do osadników nie ma konieczności mechanicznego usuwania tłuszczu.

DO SEPARATORA ROPOPOCHODNYCH

Wody deszczowe, jak i procesowe (z myjni, warsztatów itp.)  zawierająsubstancje ropopochodne, które zagrażają środowisku naturalnemu, co nie pozwala na wprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej.

Preparat BIODA oczyszcza zawiesinę z zawartości ropopochodnych. Ciągła separacja ścieków przy użyciu preparatu BIODA pozwala na wielokrotnie większe wprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej niż użytkowanie separatora bez wspomagania biologicznego.

W trakcie rozkładu ropopochodnych nie dochodzi do wydzielania odorów, a mikroorganizmy hamują rozwój niepożądanej mikroflory.

Tempo rozkładu związków ropopochodnych zależy od ilości wprowadzonych do osadnika organizmów.

Wprowadzając preparat BIODA do osadników nie ma konieczności mechanicznego usuwania osadów.

BIODA OCZKO WODNE

CZYSTA WODA, ZAPOBIEGA KWITNIĘCIU WODY. Preparat bezpieczny dla rybek.

BIODA DO AKWARIUM

Pielęgnuje akwarium ,niszczy glony oraz zapobiega chorobom rybek. 

BIODA DO SEPARATORA TŁUSZCZÓW

OCZYSZCZANIE I KONSERWACJA KANALIZACJI, ROZKŁAD TŁUSZCZÓW

BIODA DO SEPARATORA ROPOPOCHODNYCH

oczyszczanie zawiesiny z zawartości ropopochodnych.